homepage 2000
De homepage 2000

Eastermar.nl is sinds juni 2000 in de lucht in opdracht van de Fer. foar Doarpsbelang en de VVV van Eastermar. Oorspronkelijk was de site bedoeld om informatie te verstrekken aan toeristen en belangstellenden.

Al gauw verschenen er toen nieuwtjes en vooral beeldverslagen op de site. In de loop van de tijd werd de site steeds uitgebreider en begon een speciale plaats in te nemen in de Eastermarder gemeenschap en daarbuiten. Nieuws, geschiedenis, evenementen, verenigingen; alles kreeg een plekje op de site.

Inmiddels zijn we in 2021 al weer toe aan een zevende versie. Meegroeiend met de mogelijkheden van het internet evalueerde de techniek van statische pagina's tot 'content' uit een database (CMS). De basis van de site bestaat nu uit berichten, gepubliceerd op datum en categorie.
Sinds juni 2008 is er een officiële webredactie om de inhoud van de site te actualiseren.
Oude versies van de site zijn nog op te roepen via web.archive.org. Ga naar https://web.archive.org/web/20010421063920/http://www.eastermar.nl/ en klik in de tijdlijn bovenaan de pagina om de site uit een bepaald jaar op te roepen. (Neem de tijd want het openen duurt even.)

Doelgroepen
Er zijn meerdere doelgroepen (in willekeurige volgorde):

  • Oud-Eastermarders en andere 'Friezen-om-utens'.
  • De inwoners van Eastermar, It Heechsân, It Wytfean, Skûlenboarch en omgeving.
  • Gemeente Tytsjerksteradiel en andere instanties.
  • (Sport)verenigingen.
  • Andere media die belangstelling hebben voor het nieuws uit Eastermar

De toeristen in Eastermar is een aparte doelgroep en daarom een eigen website.

eastermar nl 2002  
De homepage in 2002

Waarom is de site in twee talen?
Voor de inwoners van Eastermar en omgeving wordt de rubriek 'Doarpslibben', afhankelijk van de schrijver of instuurder, in het Nederlands of Frysk geschreven.
En om 'it Frysk' te stimuleren hanteren we zo veel mogelijk de 'Fryske stavering' voor de navigatie.

Verenigingen als sponsors
Eastermar.nl is een onafhankelijk platform voor alle verenigingen, stichtingen en werkgroepen uit Eastemar. Zij kunnen mededelingen via een eigen rubriek publiceren. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd om de vele uren, die het onderhoud van de site kost, te compenseren. Er zijn verschillende pakketten beschikbaar en dat alles tegen minimale kosten.
Een vereniging kan al vanaf € 20 per jaar een eigen categorie op eastermar.nl innemen.
Neem dan contact op met de webmaster. Hij informeert u vrijblijvend over de tarieven en mogelijkheden.

Wie werken er mee:

De webredactie bestaat uit:
Albert Bakker, Jan & Sjoukje Kooistra, Elly van Holsteijn.
Sommige verenigingen hebben een eigen redacteur en verzorgen zelf haar eigen berichtgeving.
Huisfotograaf: Saskia van den Berg.

De Senatoren (een groep betrokken Eastermarders die ondersteund en advies geeft):
Willem van der Gang, Geke Tadema (penningmeester), Rienk Vlieger, Oebele Brouwer.

Webmaster (techniek, vormgeving, ondersteuning):
Rienk Vlieger

Inbreng
Uiteraard staan wij open voor alle (oud)Eastermarders die een bijdrage willen leveren aan de site. Eenmalig of regelmatig, kopij of foto's, het is allemaal welkom.
Je kunt je kopij insturen via redactie@eastermar.nl.

Heb je een technische fout ontdekt of ondervind je problemen, mail je opmerking naar webmaster@eastermar.

Heb je interesse om mee te helpen? Stuur een mailtje naar redactie@eastermar.nl!

Klik hier voor onze disclaimer.

eastermar nl 2003
Homepage 2003

eastermar nl 2007
De homepage in 2007

eastermar nl 2009
De homepage in 2009

eastermar nl 2013
De homepage in 2013

eastermar nl 2015 600
De homepage vanaf 2014 tot 2021