Voor aanmelding, opzegging, wijzigingen of verhuizing kunt u contact opnemen met penningmeester Pieter van Kammen (0512-471917) of online uw aanpassingen doorgeven:

Voor jongeren geldt dat ze tot 18 jaar automatisch lid zijn als hun beide ouders lid zijn van De Laatste Eer. Is slechts één van de ouders lid dan geldt de helft van de ledenkorting. Personen vanaf 18 jaar kunnen alleen zelfstandig lid van de vereniging worden.

De ledenkorting van € 1.450 wordt door de jaarlijkse betaling van de contributie opgebouwd. In 2015 bedraagt de jaarlijkse contributie voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar € 20,00. Vanaf 23 jaar is de contributie € 32,50. Incasso is verplicht. Bij het gebruik van een acceptgiro wordt een toeslag van € 2,50 gehanteerd. Automatische afschrijving wordt daarom aanbevolen.

Personen die zich voor hun 23e verjaardag aanmelden hebben recht op volledige ledenkorting. Als u besluit op latere leeftijd lid te worden neemt het recht op de volledige ledenkorting af. Deze korting wordt berekend aan de hand van een percentage. Wanneer u tóch recht wilt hebben op de volledige ledenkorting zult u een bedrag aan inschrijfgeld moeten bijbetalen. In beide gevallen heeft u wel recht op alle faciliteiten van de vereniging (de aula, de koets, de ontvangst in het bijgebouw, enzovoort).

Overschrijven van leden

Bent u lid van een andere uitvaartvereniging en wilt u graag lid worden van De Laatste Eer dan is dat vrijwel altijd mogelijk. U moet daarvoor allereerst overschrijving aanvragen bij uw huidige vereniging.


Uw huidige vereniging zal daarop contact opnemen met De Laatste Eer. Wij zullen de overschrijving accepteren zodra het overschrijvingsbedrag door uw huidige vereniging is overgemaakt. 

Het kan zijn dat De Laatste Eer een hogere ledenkorting heeft dan uw huidige vereniging. In dat geval betekent dit dat u nog een aanvullend bedrag zal moeten inleggen om lid te worden bij de Laatste Eer.

Mocht u vragen hebben over deze procedure, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Pieter van Kammen (tel: 0512-471917).