Uitvaartvereniging De Laatste Eer uit Eastermar bestaat sinds 1910, en heeft als doel al haar leden een waardig afscheid te geven. De vereniging heeft ongeveer 1500 leden, die door het betalen van een jaarlijks contributiebedrag recht hebben op een verzorgde uitvaart en een ledenkorting op de rekening. De leden vormen in de Algemene Ledenvergadering het hoogste gezag. De vereniging heeft geen winstoogmerk. Als lid kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging.

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaart Verenigingen in Friesland. Meer informatie over de federatie en de daarbij aangesloten verenigingen kunt u vinden op: www.uitvaartfederatie.nl.


De Federatie op haar beurt is weer aangesloten bij Nardus, een landelijke organisatie voor uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.nardus.eu.

Het verzorgen van de uitvaart

De belangrijkste taak van een uitvaartvereniging is het verzorgen van de uitvaart van haar leden. Hiervoor wordt een uitvaartondernemer ingeschakeld die u helpt bij het maken van de juiste keuzes en desgewenst alles voor u kan regelen, zoals opbaring, vervoer, rouwadvertenties en hulp bij het kiezen van een kist. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Uitvaartvereniging De Laatste Eer heeft een driejarig contract gesloten met Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra BV in Sumar. In dit contract zijn afspraken gemaakt over de kosten en de kwaliteit van de uitvaart. Het werkgebied strekt zich uit tot Noord-Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). Als de overledene buiten het werkgebied woont, maar de uitvaart in Eastermar plaatsvindt, bestaat eveneens de mogelijkheid dat Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra BV de uitvaart verzorgt. Als de overledene buiten het werkgebied woont en de uitvaart eveneens buiten het werkgebied plaatsvindt, brengt Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra BV u desgewenst in contact met een uitvaartondernemer in de buurt.

Over de bodes

Jouke Hoekstra (1978) uit Sumar is sinds 2016 de vaste bode van De Laatste Eer. Hiltsje van der Brug is de hulpbode en komt uit Houtigehage. Beide uitvaartleiders dragen hun functie met veel toewijding. Ze zetten zich in voor de mensen die zich in een van de meest kwetsbare periodes in hun leven bevinden. Jouke en Hiltsje ontfermen zich over alle praktische zaken die bij een begrafenis of crematie komen kijken, zodat de nabestaanden zich volledig kunnen richten op het afscheid van hun dierbare – ook als het om minder traditionele keuzes gaat.

Contactgegevens: Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra BV. Tel. 0511 - 482444   E-mail: info@joukehoekstra.nl

Maatregelen werkzaamheden Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra in verband met Coronavirus

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Eastermar maakt gebruik van de diensten van Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra uit Sumar. In verband met het Coronavirus informeren wij u over de werkzaamheden van onze Uitvaartverzorger.

Op basis van de door het RIVM opgestelde adviezen, wordt daar als volgt mee omgegaan:

- Bij een overlijden ten gevolge van Corona (of het vermoeden daarvan) treedt de Uitvaartverzorger eerst in overleg met de GGD.
- Bij het zg “regelgesprek” na overlijden zijn zo weinig mogelijk familieleden aanwezig (hooguit 4 personen, bijv. de kinderen van de overledene en op 1,5 / 2 meter afstand van elkaar).
- Indien iemand van de familie ziek is (hoesten, griep) vindt het gesprek via Skype/Facetime plaats.
- De laatste verzorging van de overledene alleen door 2 personen van het zorgteam en niet samen met de familie.
- We dragen bij de verzorging mondmasker/beschermende kleding/veiligheidsbril.
- Bij opbaring thuis heeft de familie eveneens verantwoordelijkheid voor de controle opbaring, er vindt geen dagelijkse controle plaats.
- Contactmomenten met de familie zoveel mogelijk beperken, er zal geen dagelijks bezoek zijn (bij voorkeur telefonisch/e-mail/Facetime).
- Natuurlijk blijft de Uitvaartverzorger altijd bereikbaar voor advies en ondersteuning, hetzij met enige afstand (indien mogelijk).
- Indien de Uitvaartverzorger grieperig/verkouden, schakelt hij een collega in.

- Op dit moment mogen condoleances/uitvaarten plaatsvinden met hooguit 30 personen (incl. voorganger/ spreker, overig personeel).
- Indien nodig biedt de Uitvaartverzorger live-stream aan, indien deze faciliteiten niet aanwezig zijn op de locatie van het afscheid.
- Na afloop is er geen catering mogelijk.
- Geen onderling fysiek contact van de familie/aanwezigen (geen handen schudden, knuffelen of zoenen).
- 1,5 meter afstand van elkaar tijdens de afscheidsplechtigheid.
- Indien nodig draagt de Uitvaartverzorger beschermingsmiddelen tijdens de uitvaart.

- De Uitvaartverzorger biedt enkele weken na de uitvaart de eindnota niet meer persoonlijk aan.
- De factuur wordt rechtsreeks naar de nabestaanden gestuurd en via mail in cc naar de Uitvaartverzorger zodat hij de uitvaart telefonisch kan evalueren.

Bovenstaande maatregelen gelden zolang het RIVM nieuwe maatregelen aankondigt of versoepelt.

Laatste verzorging overledene

Vanaf 1 juli 2016 zal de laatste verzorging van de overledenen in handen zijn van het bedrijf Muneris uit Burgum.

Muneris is latijns voor ‘dienstverlening’ of ‘ambt’. De eigenaars, Geertje Hoekstra en Froukje Boender, hebben voor deze naam gekozen omdat zij steevast voor een respectvolle dienstverlening zorgen, waarbij de wensen van de overledene en nabestaanden centraal staan.

De Laatste Eer heeft met Muneris afgesproken dat zij hun uiterste best zullen doen ook werknemers uit Eastermar te werven, zodat de binding met ons dorp zichtbaar blijft. Wilt u meer over Muneris weten bezoek dan de website.

Over de kerk

De uitvaartdiensten vinden normaal gesproken plaats in 'De Hege Stins': de protestantse kerk van Eastermar, die ook een aula en bijgebouw omvat. Hier vindt u meer informatie over de historie van de kerk.

Over de koets

Op de eerste ledenvergadering van De Laatste Eer in 1910 werden de eerste bodes en dragers van de vereniging benoemd door het bestuur. De leden van de vereniging lieten weten dat ze vonden dat er een lijkwagen moest komen. Het bestuur plaatste daarop een advertentie in het 'Nieuwsblad voor Friesland', een voorganger van de Friese Koerier die in het oostelijk deel van Frieslan werd gelezen. Ze gaven aan op zoek te zijn naar een ‘gebruikte doch solide en knappe rouwkoets’.
Uiteindelijk werd er een nieuwe koets gekocht bij koetsenmaker Wieringa uit Oldeboorn voor 450 gulden. De zwarte koets oogt klassiek en past binnen de waardigheid die De Laatste Eer realiseert.

de koets van de Laatste Eer