Lokaal Loket Eastermar

Lokaal loket is een initiatief van het dorp Eastermar om mensen aan elkaar te verbinden.

Soms kunnen we wel wat steun gebruiken, soms reiken we ook graag een hand aan elkaar.
 En in beide gevallen ontvangen we daardoor iets; woorden van onze mede-oprichter Wim Stougie.

"Een gemeenschap in verbondenheid waarin iedereen een goede plek heeft en waarin omgekeken wordt naar elkaar. Met dankbaarheid denken wij terug aan zijn steun en inbreng en zullen dat missen in de toekomst. Maar als we de spreuk in gedachten houden die hij uitsprak bij de oprichting van Lokaal Loket, dan vinden we genoeg om onze handen te laten doen en verder te bouwen aan een gemeenschap in verbondenheid."

De hulp die wordt geboden is gratis!
Alleen de kosten die de vrijwilliger maakt, moeten door de vrager worden vergoed.
 


Kunt u soms wat assistentie gebruiken of heeft u juist tijd om af en toe eens bij te springen?
Met Eastermar foar Elkoar wil Lokaal Loket Eastermarders bij elkaar brengen.

Op deze pagina vindt u alles over de voorwaarden, gebruiksaanwijzing en hoe de duofiets te reserveren.

Lokaal Loket is iedere werkdag van 9-12 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 06-15626399
Ons mailadres is: lokaalloket@eastermar.nl
En kijk ook eens op onze facebookpagina: Lokaal Loket – Sosjaal Miel.

Dec. 2022, namens de werkgroep, 

Grietje de Jong, Marleen Hogendorp, Bareld Kuilman, Tjitske Wijnsma,
Wytske Zandstra, Tjitske Zeilstra